IKC De Vaart
Identiteit van De Vaart

Identiteit van De Vaart

De Vaart biedt als samenwerkingsschool ruimte aan diversiteit. Onze samenwerkingsschool heeft een open karakter. Dit betekent dat in principe elk kind welkom is, ongeacht nationaliteit, milieu, cultuur, godsdienst of handicap.

De Vaart is een samenwerkingsschool

De Vaart biedt als samenwerkingsschool ruimte aan diversiteit. Onze samenwerkingsschool heeft een open karakter. Dit betekent dat in principe elk kind welkom is, ongeacht nationaliteit, milieu, cultuur, godsdienst of handicap. Bij ons is ruimte is voor elkaar, voor ontmoeten, voor verhalen en voor geloven. Op onze samenwerkingsschool wordt het samenleven geoefend en bieden we kinderen ondersteuning in hun ontwikkeling naar sociaal en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving.

· We willen dat kinderen zichzelf leren kennen door ze na te laten denken over hun leven, hun identiteit en over wie ze zijn.

· We willen dat kinderen begrip en respect hebben voor elkaars individuele, culturele en godsdienstige achtergrond en leren omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten

· We willen kinderen ondersteunen bij het vormen van een eigen kijk op de wereld, hun eigen levensbeschouwing.

De identiteit van onze school komt op allerlei gebieden tot uiting, zoals in een open en respectvolle houding en omgang met elkaar, vieringen en activiteiten. De Vaart gaat bij vieringen en activiteiten nieuwe gewoontes en tradities creëren, die passend zijn bij onze open en brede identiteit. We bieden ook een curriculum waarin persoonsvormend onderwijs centraal staat. Daarbij worden o.a. levensbeschouwelijke verhalen, vanuit verschillende religies en bronnen, gebruikt als bron van inspiratie tot het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Persoonsvorming is een zaak van school en ouders samen, school en ouders vullen elkaar aan. Geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk) plaats.

Activiteiten waarin de identiteit van onze school tot uitdrukking komt, zijn onderverdeeld in de volgende hoofdthema's.

- aandacht voor het individu - aandacht voor de medemens - aandacht voor wereld, natuur en milieu - aandacht voor levensbeschouwing (en geloven)
- aandacht voor (digitale) weerbaarheid

In februari heeft een ouderavond over omgaan met sociale media plaatsgevonden.
Klik hier voor de presentatie van die avond.

"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"