IKC De Vaart
Nieuwsbrieven IKC De Vaart

Nieuwsbrieven

Op deze pagina zijn alle nieuwsbrieven m.b.t. de ontwikkeling van IKC De Vaart te vinden.
De drie basisscholen in Ter Aar zijn sinds schooljaar 2015/2016 op zoek gegaan naar verbinding en samenwerking. Niet concurreren, maar samenwerken. Dat is waar de basisscholen voor willen gaan, op weg naar het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) in Ter Aar. Daarbij zullen ook de kinderopvang, de bibliotheek, het CJG en de sporthal een plek krijgen binnen het IKC.
Voor dit IKC staat een gezamenlijke nieuwbouw gepland, de verwachting is dat het IKC per schooljaar 2021-2022 de deuren zal openen.
In de koersnotitie leest u meer over de achtergrond en stappen die gezet worden.

Middels onderstaande nieuwsbrieven en presentaties willen we iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte houden.
De nieuwste ontwikkelingen en documenten staan bovenaan:

Nieuwsbrief IKC De Vaart december 2020
Nieuwsbrief Kinderopvang 2020-2021

Brief directiesamenstelling samenwerkingsschool
Nieuwsbrief Samen Scholen m.b.t. groepenverdeling 02-03-2020
Nieuwsbrief Gemeente IKC Ter Aar 13-02-2020

Presentaties Koers & Onderwijs 09-10-2019
Presentatie Fusie & Stappen 09-10-2019
Presentatie Kader en Context 09-10-2019

Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief november 2016
Nieuwsbrief mei 2016
Nieuwsbrief januari 2016
Nieuwsbrief november 2015

Eerst presentatie oktober 2016
"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"