IKC De Vaart
5 gelijke dagen model

5 gelijke dagen model

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt op basisschool De Vaart het zogenaamde 5 gelijke dagen model gebruikt.
Dit betekent dat alle kinderen van alle groepen iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur een continurooster draaien.

Dagstructuur van het 5-gelijkedagenmodel 

 • Alle kinderen hebben dagelijks les van 8.30 tot 14.00 uur 

 • De keuze voor 5-gelijke dagen zorgt ervoor dat alle dagen een vast ritme hebben en dat kinderen met hun eigen leerkracht kunnen eten.  

 

Uitgangspunten lunchpauze 

 • Lunchtijd is een ontspanningsmoment voor de kinderen.  

 • Kinderen lunchen in een sfeer waarin ze zich op hun gemak voelen.  

 • De lunchtijd is een gezellig samenzijn met de groep. 

 • Er zal ruimte zijn voor zowel rustige als dynamische activiteiten. 

 • Er is ruimte om af te stemmen op individuele behoefte. 

 

Organisatie lunchpauzetijd 

 • De kinderen van de groepen  3 t/m 8  hebben 30 minuten pauze. Het pauzetijdstip ligt tussen 12.00 en 12.45 uur liggen.  

 • Om niet alle groepen tegelijkertijd buiten te laten spelen, zal de exacte lunchtijd van iedere groep per locatie worden onderling worden afgestemd. Dat geeft de kinderen meer bewegingsvrijheid op het schoolplein. 

 • Kinderen lunchen ongeveer 15 minuten samen met hun leerkracht in de eigen groepsruimte. Mocht een kind behoefte hebben aan een rustige lunchplek dan kunnen er individuele afspraken worden gemaakt. 

 • Kinderen hebben voldoende tijd om hun lunch op te eten. Met kinderen die meer tijd nodig hebben om hun lunch te eten worden individuele afspraken gemaakt. 

 • Voor het eten wordt er rust gecreëerd in de groep en het begin van de gezamenlijke maaltijd aangegeven.  

 • De eerste 5 minuten wordt er in stilte gegeten. 

 • Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding van een teamlid, dit hoeft niet de eigen groepsleerkracht, te zijn naar buiten. 

 • Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en kunnen een ontspannende activiteit kiezen als een gezelschapsspel, lezen, tekenen of een door de leerkracht aangeboden activiteit. Kinderen kunnen daarvoor suggesties doen.  

 • Bij de groepen 1/2 wordt het met elkaar eten opgenomen in het dagelijkse ritme. Na het eten kunnen de kinderen verder met (buiten)spel. Ruime buitenspeeltijd, zoals nu ook al in het dagelijkse ritme is opgenomen, blijft. Wanneer een kleuter behoefte heeft aan rust, kan er een rustige plek worden gezocht om te spelen. 

"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"