IKC De Vaart
Corona

Corona

De beslisboom (die wij als stichting hanteren en die door o.a. het RIVM is gemaakt) is leidend om te bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden.

(zie: Beslisboom versie 24-12-2021)

Wij hebben verschillende scenario's klaarliggen voor het geval een kind, een groep, een unit of heel de school thuisonderwijs moet krijgen.
Zodra dit het geval is berichten wij de betreffende ouders hierover via ons ouderportaal Schoudercom.

 

"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"