IKC De Vaart
Corona

Corona

De beslisboom (die wij als stichting hanteren en die door o.a. het RIVM is gemaakt) is leidend om te bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden.

(zie: Beslisboom versie 2 december 2021)

Les op afstand, noodscenario:
Het noodscenario heeft betrekking op twee situaties.
Scenario 1: geen leerkracht beschikbaar, groep niet naar school
Scenario 2: kind niet naar school (maar niet ziek)
In dit document leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u en de kinderen verwachten.

 

"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"